Termin d'annunzcha

Annunzcha / arriv

Ün cordial bivgnaint in nos cumün!

Per plaschair s’annunchar persunalmaing infra 8 dis pro la controlla d’abitants. Nus dovrain dad Ella/El ün pêr infuormaziuns sco eir tscherts documaints.

In cas ch’Ella/El nu po gnir persunalmaing, schi ch’Ella/El implischa oura il formular „Annunzcha“ al fanestrigl online ed ans trametta ils documaints necessaris per posta.

Nus dovrain ils seguaints documaints:

Svizras / Svizzers

 • Attest da vaschinadi
 • Cudaschin da famiglia (in cas chi riva üna famiglia) 
 • Cumprouva da sgüranza d‘amalats
 • Cudaschin da servezzan militar resp. da protecziun civila

Persunas da naziunalità estra 

 • Passaport
 • Legitimaziun d‘esters (in cas ch’ella es avant man)
 • 1 fotografia da passaport nouva
 • Cumprouva da sgüranza d’amalats (in cas da famiglias p.pl. per tuot ils commembers)

Ultra da quai dovrain nus implü il formular impli oura „Dumonda permiss per esters“.               

La taxa d’annunzcha vain missa in quint da l’Uffizi da fats da pulizia e da dret civil dal chantun Grischun.

Dmura dürant l‘eivna

 • Certificat da domicil/attest da vaschinadi

Taxa d’annunzcha CHF 30.00 

 Müdada d‘adressa / müdada

Secziun d’administraziun cumpetenta: controlla d’abitants

Per plaschair comunichar a nus la müdada d’adressa infra 14 dis.

Üna müdada d’adressa po gnir comunichada persunalmaing, in scrit, per telefon o via il formular «Müdada d’adressa» al fanestrigl online.

Nus dovrain las seguaintas indicaziuns:

Svizras/Svizzers

 • Adressa nouva
 • Plan, situaziun da l‘abitaziun
 • Data da müdada
 • Müdada d’ulteriuors commembers da la famiglia 
 • Cudaschin da servezzan militar resp. da protecziun civila

Persunas da naziunalità estra

 • Adressa nouva
 • Plan, situaziun da l‘abitaziun
 • Data da müdada
 • Müdada d’ulteriuors commembers da la famiglia
 • Legitimaziun d‘esters

Annunzcha / partenza 
Secziun d’administraziun cumpetenta: controlla d’abitants

Per plaschair annunzchar la partenza persunalmaing pro nus al fanestrigl, per cha nus possan consegnar ad Ella/El las scrittüras.

In cas ch’Ella/El nu po gnir persunalmaing, schi ch’Ella/El implischa oura il formular «Partenza» al fanestrigl online. Nus tramettain ad Ella/El Sias scrittüras depositadas pro nus per posta.

Da vaschinas svizras / vaschins svizzers dovrain nus:

 • Data da partenza
 • Adressa da partenza
 • Quittanza da las scrittüras depositadas (certificat da domicil o attest da dmura)
 • Cumprouva d’identità (passaport o carta d‘identità)
 • Cudaschin da servezzan militar resp. da protecziun civila

Ella/El survain Seis attest da vaschinadi per l’annunzcha al nouv lö da domicil in Svizra o a l’ester.

Da  persunas da naziunalità estra dovrain nus:

 • Data da partenza
 • Adressa da partenza
 • Legitimaziun d‘esters

Ella/El survain üna conferma da partenza per l’annunzcha a Seis nouv lö da domicil in Svizra e per Sia chascha d‘amalats.

pro la secziun Uffizi d'abitants