Prolungar il termin da la decleraziun d'impostas

L’uffizi d’impostas sa fich grà sch’Ella/El inoltrescha la decleraziun d‘impostas infra il termin. Quai facilitescha la lavur, ed Ella/El sa plü svelt, quantas impostas ch’Ella/El ha da pajar. In cas ch’Ella/El nu riva d’observar il termin da consegna per la decleraziun d’impostas, po Ella/El far üna dumonda in scrit e motivada per prolungar il termin; quai ha da succeder amo infra il termin da consegna.